Conferentie 21 juni 2017: Anders doen denken in het onderwijs

Op zoek naar uitdagingen: hoe begeleid je (leer)loopbanen van scholieren, studenten, opleiders én managers optimaal?

De arbeidsmarkt verandert. Jongeren moeten leren omgaan met onzekerheid in hun loopbaan. Het ministerie OCW stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Kortom: het onderwijs heeft een nieuwe opdracht. Maar hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs dan ook écht anders wordt? Dat het leiden en begeleiden door docenten en managers verandert, zodat jongeren handvatten krijgen om zichzelf te kunnen handhaven in een veranderende wereld? Hoe kunnen onderwijs, beroepspraktijk en wetenschap de krachten bundelen om die veranderingen ook verbeteringen te laten worden?

In gesprek met vernieuwers

Tijdens de conferentie ‘Anders doen denken in het onderwijs’ proberen we antwoorden te vinden op deze vragen. Vernieuwers in het onderwijs gaan met je in gesprek over anders denken in het onderwijs.

Organisatie

‘Anders doen denken’ wordt georganiseerd door prof. dr. Marinka Kuijpers, i.s.m. Johan van der Sanden erepenningdragers in het vmbo.

Datum: Woensdag 21 juni van 9.00 tot 16.30 uur
Locatie:  Universiteit Wageningen, Gebouw 103 Orion, Bronland 1, Wageningen
Kosten: € 95,00

          

Nieuws

Onderwijs in het digitale tijdperk

24-05-2017 | Het onderwijs probeert zich voortdurend te ontwikkelen in de informatie- en communicatietechnologie (ict) maar zoekt nog naar een geschikte ... Lees meer ›

Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw

24-05-2017 | Status en imago van het lerarenberoep is in de afgelopen 10 jaar flink gedaald. Dat geldt zowel voor leraren in het basisonderwijs als voor ... Lees meer ›

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan - een richtinggevend advies

12-4-2017 | De noodzaak van voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking is gebaseerd op bewegingen op de arbeidsmarkt ... Lees meer ›

Recente publicaties

Infographic loopbaanleren in het VMBO

In opdracht van het ministerie, platform Beta techniek en Stichting Platforms VMBO is onderzoek uitgevoerd naar bekendheid met LOB in het examenprogramma, de huidige stand van zaken m.b.t. tot LOB en de behoefte aan ondersteuning om LOB vorm te geven.

Lees meer ›

Agenda

21 - 06 - 2017
Conferentie: 'Anders doen denken' in het onderwijs

Op zoek naar uitdagingen: hoe begeleid je (leer)loopbanen van scholieren, studenten, opleiders én managers ... Lees meer ›

14 - 11 - 2017
Conferentie lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Onze globaliserende wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid, complexiteit en individualisering. Mensen moeten ... Lees meer ›

31 - 12 - 2017
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

Tweet mee

@mactkuijpers - Over verbindingen gesproken in Nieuwspoort, r'dam. Netwerken is en zijn cruciaal om kansen voor (kansarme) jongeren te vergroten.

Deel

Like ons op Facebook Tweet over ons Plaats op LinkedIn Deel op Google+