Nieuws

Rapport 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022'

14-12-2017 | De tweejaarlijkse arbeidsmarktrapportage 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022' is verschenen. Het rapport is opgesteld door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ... Lees meer ›

Literatuurstudie 'Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden'

14-12-2017 | Deze literatuurstudie van het Kohnstamm Instituut brengt in kaart welke factoren relevant zijn voor het ontwikkelen van negatieve leerervaringen. En hoe deze ervaringen eraan bij kunnen dragen dat ... Lees meer ›

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2017

6-12-2017 | In deze publicatie wordt de ongelijkheid op de arbeidsmarkt langs drie dimensies in kaart gebracht: ongelijkheden in werkzekerheid, in loon- en inkomen en in de kwaliteit van ... Lees meer ›

De standpunten van SBB over het aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum

6-12-2017 | SBB heeft een position paper geschreven t.b.v. de hoorzitting/rondetafelgesprek aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum d.d. 28 november ... Lees meer ›

Ambitie/kwaliteitsagenda LOB voor het Voortgezet Onderwijs

4-12-2017 | Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben het LAKS, de NVS-NVL, de VvSL en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een kwaliteitsagenda ... Lees meer ›

Rapport verschenen van de ROA over de rol van arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuzes van mbo'ers

20-11-2017 | De centrale vraag in dit rapport is in welke mate studiekiezers gebruik maken van arbeidsmarktinformatie bij het maken van hun opleidingskeuzes. In het bijzonder worddt ingegaan op de afruil ... Lees meer ›

SER advies: Werkend leren biedt goed toekomstperspectief

20-11-2017 | Het ontwerpadvies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs is vastgesteld op 17 november 2017. Het is het vervolg op het advies ... Lees meer ›

3 tips voor een goede loopbaanoriëntatiebegeleiding

6-11-2017 | Kiezen voor de lange termijn is ontzettend moeilijk. Dat kunnen leerlingen niet zomaar en daar is goede begeleiding bij nodig. Hoe kun je dat doen als docent? Marinka Kuijpers is bijzonder ... Lees meer ›

Leven Lang Leren met ROA en CBS

6-11-2017 | Op 9 november 2017 vindt het gesprek 'Leven Lang Leren met ROA en CBS' plaats. Doel van het gesprek De commissies OCW en SZW willen inzicht krijgen in de leerbehoeftes (incl. ... Lees meer ›

Whitepaper 'Financiering van wetenschap en techniek in het basisonderwijs'

6-11-2017 | Wetenschap- en techniekonderwijs hoeft niet veel geld te kosten. Toch kan het helpen om extra financieringsmogelijkheden te verkennen. Maar welke mogelijkheden zijn er eigenlijk? De ... Lees meer ›

Schoolverlatersonderzoek: zes op de tien mbo’ers zouden dezelfde opleiding doen

24-10-2017 | Ruim zes op de tien jongeren tot 27 jaar die een mbo-opleiding afrondden in het schooljaar 2014/’15 zouden achteraf gezien opnieuw voor dezelfde opleiding aan dezelfde school kiezen. Dit ... Lees meer ›

Een laklaag op een slechte ondergrond

24-10-2017 | Docentprofessionalisering in het mbo vindt net zo goed formeel als informeel plaats. Rob Martens (OU) en Niek van den Berg (Aeres Hogeschool) pleiten voor ruimte voor de laatste vorm van leren, ... Lees meer ›

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief

24-10-2017 | Een onderzoeksrapport over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief: een systematische overzichtsstudie van succesvolle onderwijstransities in relatie tot ... Lees meer ›

Paper: Should we teach general skills in vocational education?

24-10-2017 | Begin maart 2017 verscheen de draftversie van de paper: Should we teach general skills in vocational education? Evidence from 19 developed countries. Een paper voor de International Conference on ... Lees meer ›

Onderzoek 'Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk'

5-10-2017 | In Nederland is de inrichting van het beroepsonderwijs onderwerp van discussie nu banen met routinematige taken, waar de nadruk ligt op feitelijke en procedurele kennis, plaats maken voor banen die ... Lees meer ›

Inkomen ouders bepaalt mbo-hbo-doorstroom

5-10-2017 | Ook na de invoering van het sociaal leenstelsel bepaalt je afkomst als mbo-student of je doorstroomt naar het hbo. Onderzoek van het CBS in opdracht van OCW laat zien dat het studiesucces ... Lees meer ›

De grens dichten tussen mbo en hbo

5-10-2017 | Door een wetswijziging is het vanaf 1 september niet langer mogelijk om lectoraten te vestigen in het mbo. Dat is zonde, stelt Ineke Delies die een gezamenlijk lectoraat heeft van hbo (Stenden) en ... Lees meer ›

Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

11-09-2017 | De NSvP stelt de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Door het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met ... Lees meer ›

Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen

11-09-2017 | Naar schatting zullen 65% van de basisschoolleerlingen van vandaag later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd volgen nu duizenden leerlingen een opleiding voor banen die ... Lees meer ›

Onderzoek motieven opleidingskeuze Haagse jongeren

30-08-2017 | De werkloosheid in Den Haag is fors hoger dan in de rest van Nederland. Dat geldt zeker ook voor de Haagse jongeren. Er is een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt: een groot aantal jongeren ... Lees meer ›

Onderzoek Cedefop naar laaggeschoolde volwassenen in de EU

30-08-207 | De studie van Cedefop levert uitgebreide en robuuste bewijsstukken in relatie tot laaggeschoolde volwassenen in de Europese Unie. De studie analyseert zowel trends in lage vaardigheden als ... Lees meer ›

SBB adviseert minister over toekomstbestendig beroepsonderwijs

21-08-2017 | SBB heeft de minister van OCW het advies ‘Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen’ aangeboden. Dit advies bevat 48 nieuwe certificaten die ... Lees meer ›

Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

19-07-2017 | Het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs is ten opzichte van vorig jaar niet verschraald, ook niet voor de technische profielen in het vmbo. De leerlingendaling zorgt wel voor kleinere ... Lees meer ›

Start Expertisepunt LOB VO-MBO

19-07-2017 | Op 1 juli 2017 start het Expertisepunt LOB VO-MBO. Het volgt de Stimuleringsprojecten LOB in het vo en het mbo op en maakt gebruik van de projectopbrengsten en ervaringen die daar zijn opgehaald. ... Lees meer ›

Conferentie ‘Anders Doen Denken’ in het Onderwijs

27-06-2017 | 21 juni, de zomer begint, en op de universiteit van Wageningen is het congres ‘Anders doen denken in het onderwijs’, georganiseerd vanuit de Leerstoel ‘Leeromgeving en ... Lees meer ›

Handreiking professionaliseren voor het vo

21-06-2017 | Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar school professionalisering een extra impuls wil geven en die wil bijdragen aan de totstandkoming van de professionaliseringskaders en ... Lees meer ›

Onderzoeksproject overgangen en aansluitingen in het onderwijs

19-06-2017 | In dit onderzoeksproject worden de ontwikkelingen van leerlingen rondom de overgangen tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen vmbo en mbo in kaart gebracht.    Centraal ... Lees meer ›

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt?

19-06-2017 | De belangrijkste uitdagingen en kansen van de Nederlandse arbeidsmarkt worden omschreven in de notitie ‘Toekomst van werk’, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het ... Lees meer ›

Arbeidsmarktprognose 2017-2018

06-06-2017 | UWV beschrijft de verwachtingen van de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2017 en 2018 in de publicatie 'UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018'.    De ... Lees meer ›

Het innoveren van het leren

6-06-2017 | Het verbeteren van het leren in het onderwijs blijft vaak onderbelicht zien lectoren Frank de Jong (Aeres) en Marc Coenders (NHL). Zij pleiten voor een grondige innovatie van leren in het ... Lees meer ›

Agenda

01 - 08 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

Tweet mee

@mactkuijpers - De Vlaamse regering heeft besloten dat de VDAB (UWV) gaat werken met de vijf loopbaancompetenties. Loopbaanbegeleid… https://t.co/hig1ebtvsB

Deel

Like ons op Facebook Tweet over ons Plaats op LinkedIn Deel op Google+