Producten 

E-learning LOB
In het kader van bijscholing vmbo heeft SPV een e-learning LOB laten ontwikkelen door de Loopbaangroep. Deze e-learning kunt u thuis (of op school) op uw computer volgen. De e-learning bestaat uit 5 modulen van elk ongeveer 15 minuten. Centraal staat de rol van docenten in LOB.


Handreiking ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie
Een handreiking voor het vormgeven van experimenten op vmbo-scholen in het project ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de steden die deelnemen aan de city deal aanpak jeugdwerkloosheid migrantenjongeren.

 


Loopbaanleren in school en praktijk: de trialoog
Binnen het Stimuleringsproject kunnen docententeams sinds het schooljaar 2011-2012 trainingen volgen die zijn gericht op het (kunnen) voeren van loopbaangerichte begeleidingsgesprekken met studenten. Een pilotgroep van BPV-docenten en praktijkbegeleiders/-opleiders volgde gezamenlijk dezelfde training in het voeren van loopbaangerichte begeleidingsgesprekken. De pilot is uitgevoerd binnen het Friesland College en het Drenthe College. Deze publicatie geeft de effecten weer van de training.

Infographic loopbaanleren in het VMBO
In opdracht van het ministerie, platform Beta techniek en Stichting Platforms VMBO is onderzoek uitgevoerd naar bekendheid met LOB in het examenprogramma, de huidige stand van zaken m.b.t. tot LOB en de behoefte aan ondersteuning om LOB vorm te geven. In de infographic staan de high lights van de resultaten van onderzoek. 


Inleiding Marinka Kuijpers op kennissessie Techniektalent.nu over loopbaanleren
Marinka Kuijpers hield op 1 juli 2014 voor het bestuur en genodigden uit het netwerk van TechniekTalent.nu een inleiding over wat loopbaanleren inhoudt en vooral hoe het jongeren helpt bij een goede keuze voor een vervolgopleiding.


Durf te dromen. Jubileumuitgave 15 jaar VMBO
In het kader van 15 jaar VMBO! is het Jubileumboekje 'Durf te dromen' uitgegeven voor de Stichting Platforms VMBO.

 

 

Scholiereneisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan
Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Utrecht: Onderwijs Innovatie Groep.
Schut, K., Kuijpers, M., & Lamé, M. (2013)

De stem van de scholier in LOB is van groot belang. Het is er voor hen. Het LAKS heeft daarom opdracht gegeven voor een onderzoek onder scholieren op het VMBO, HAVO en VWO en studenten op het MBO, HBO en WO. Doel is om zicht te krijgen op wat er voor scholieren werkt op gebied van LOB en wat er beter kan. De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld van de behoefte aan en ervaringen met LOB
van scholieren. 

Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte
Marinka Kuijpers heeft 30 november 2012 haar inaugurele rede gehouden in verband met de aanvaarding van de bijzondere leerstoel 'Leeromgeving en leerloopbanen in het (v)mbo'. De titel van de rede is 'Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte'.
Heerlen: Open Universiteit.

In de rede zijn de uitkomsten van onderzoek naar loopbaancompetenties en de leeromgeving van leerlingen in het beroepsonderwijs dat Marinka Kuijpers samen met Frans Meijers de afgelopen jaren heeft gedaan weergegeven in de vorm van een filmpje. Dit filmpje wordt ter beschikking gesteld voor onderwijs en beroepspraktijk.

Oratie Marinka Kuijpers


Verdere producten over LOB zijn te vinden op de websites:

Agenda

14 - 11 - 2017
Conferentie lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Onze globaliserende wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid, complexiteit en individualisering. Mensen moeten ... Lees meer ›

30 - 11 - 2017
Conferentie Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Sardes en Actis organiseren een landelijke vmbo-mbo conferentie op donderdag 30 november 2017. Docenten, teamleiders, ... Lees meer ›

07 - 12 - 2017
Aankondiging seminars 'leergang teacher in the lead'

Aan overlegtafels is professionaliteit van de opleider in het mbo al een veel besproken onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het ... Lees meer ›

Tweet mee

@mactkuijpers - Vanavond in de Ridderzaal over loopbaanontwikkeling mogen vertellen op de avond van wetenschap en maatschappij met aio Aniek Draaisma.

Deel

Like ons op Facebook Tweet over ons Plaats op LinkedIn Deel op Google+