Publicaties

De publicaties die zijn weergegeven zijn artikelen waarin Marinka Kuijpers een bijdrage heeft geleverd. Het eerste deel zijn wetenschappelijke artikelen. Het tweede deel bestaat uit belangrijke onderzoekrapporten, boeken en hoofdstukken. Het derde deel is het overzicht van artikelen in vaktijdschriften. Verschillende artikelen zijn te downloaden.

Wetenschappelijke publicaties

 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2017). Professionalising teachers in career dialogue: an effect study. British Journal of Guidance & Counselling, 45(1), 83-96, DOI:10.1080/03069885.
 • Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2016). Towards a strong career learning environment: results from a Dutch longitudinal study. British Journal of Guidance and Counselling.DOI: 10.1080/03069885.2016.1217979.
 • Meijer, M-J. & Kuijpers, M. (2016). Bridging the Research-to-Practice Gap in Education: the design principles of mode-2 research innovating teacher education. Teaching in Higher Education, 21(1), 64-78.
 • Meijer, M-J., Kuijpers, M., Boei, F., Vrieling, E & Geijsel, F. (2016). Professional Delvelopment of Teacher-Educators towards transformative learning. Professional Development in Education. DOI: 10.1080/19415257.2016.1254107.
 • Kuijpers, M. (2016). Innovation in education in the Netherlands: from diploma to career perspective. In M. Blaak, C. Tukundane, J. van der Linden & F. Elsdijk. Exploring new pathways for craftmanships in a globalised world (pp 69-82). Groningen: Globalisation Studies Groningen (GSG), University of Groningen.
 • Rutten, M., Ros, A., Kuijpers, M. & Kreijns, K. (2016) Usefulness of Social Network Sites for Adolescents’ Development of Online Career Skills. Educational Technology & Society Journal, 19(4), 140-150.
 • Meijer, M-J., Geijsel, F., Kuijpers, M., Boei, F. & Vrieling, E. (2016). Exploring teachers’ inquiry-based attitude, Teaching in Higher Education, 21(1), 64-78, DOI: 10.1080/13562517.2015.1115970.
 • Hughes, D., Meijers, F. & Kuijpers, M. (2015). Testing Times: careers market policies and practices in England and The Netherlands. British Journal of Guidance and Counselling, 43 (2), 183-201.
 • Meijers, F., & Kuijpers, M. (2014). Career learning and career learning environment in Dutch higher education. Journal of Applied Research in Higher Education 6 (2), 295-313.
 • Runhaar, P., Brinke, D. ten, Kuijpers, M., Wesselink, R., & Mulder, M. (2013). Exploring the links between interdependence, team learning and a shared understanding among team members: The case of teachers facing an educational innovation. Human Resource Development International, DOI: 10.1080/13678868.2013.856207.
 • Winters, A., Meijers, F., Harlaar, M., Strik, A., Kuijpers, M. & Baert, H. (2013).. The Narrative Quality of Career Conversations in Vocational Education. Journal of Constructivist Psychology 26(2), 115-126.
 • Meijers, F., Kuijpers, M., & Gundy, C. (2013). The relation between career competencies, career identity, motivation and quality of choice. International Journal for Educational and Vocational Guidance 13 (1) 47-66. DOI: 10.1007/s10775-012-9237-4.   
 • Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M., & Baert, H. (2012). Can training teachers stimulate career learning conversations? Analysis of vocational training conversations in Dutch secondary vocational education. Journal of Vocational Education & Training, DOI:10.1080/13636820.2012.691536
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2011). Learning for Now or Later? Career Competencies Among Students in  Higher Vocational Education in The Netherlands. Studies in Higher Education, 37(4),449-467.
 • Kuijpers, M., Meijers, F. & Gundy, C. (2011). The relationship between learning environment and career competencies of students in vocational education. Journal for Vocational Behavior, 78 (1) 21-30.
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2009). Leeromgeving voor loopbaanleren. Onderzoek naar relaties tussen de leeromgeving en loopbaancompetenties van vmbo en mbo leerlingen. Pedagogische Studiën, 86 (2) 93-109.
 • Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M. & Baert, H. (2009). What are vocational training conversations about? Analysis of vocational training conversations in Dutch vocational education from a career learning perspective. Journal of Vocational Education and Training, 61 (3) 247-266.
 • Kuijpers, M., Scheerens, J. & Schyns, B. (2006). Career Competencies for Career Success. Career Development Quarterly, 55, 168-178.
 • Kuijpers, M.A.C.T. & Scheerens, J. (2006). Career Competencies for the Modern Career. Journal of Career Development, 32(4), 303-319.
 • Kuijpers, M.A.C.T. (2003). Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘Competenties’ (proefschrift). Enschede: Twente University Press.

Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken

 • Meijers, F., Lengelle, R., Winters, A. & Kuijpers, M. (2017). A dialogue worth having: vocational competence, career identity and a learning environment for 21th century success at work. In E. de Bruijn, S. Billett & J. Onstenk (Eds.), Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system: Reforms enacted (p.139-155). New York/Berlin: Springer.
 • Kuijpers, M. (2016). Handreiking. Inrichting van werkexploratie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Lusse, M., Kuijpers, M. & Strijk, M. (2016). Handreiking. Ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Kuijpers, M. (2015). Een loopbaan van betekenis: een introductie. In M. Kuijpers & R. Lengelle (red). Een loopbaan van betekenis (pp.7-16). Garant: Antwerpen-Apeldoorn.
 • Kuijpers, M. & Schut, K. (2015). LOB in de beroepsgerichte examenprogramma’s. Een inventariserend onderzoek in het vmbo naar loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) met een specifieke focus op de technieksector (onderzoeksverslag). Platform Bèta Techniek (PBT), Stichting Platforms VMBO (SPV) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • Meijers, F. & Kuijpers, M. (2015). Loopbaanleren in school en praktijk: de trialoog. Woerden: Loopbaan Orientatie Begeleiding.
  Kuijpers, M. i.s.m. de Loopbaangroep (2015). Managementsamenvatting LOB in de beroepsgerichte examenprogramma's. In opdracht van Stichting Platforms VMBO en Platform Bèta Techniek, 3 p. 
 • Kuijpers, M. (2015). Loopbaanontwikkeling en -begeleiding. In S. Van Ass, S. (red). Het Complete Loopbaanboek (pp. 17-25). Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2015). Integreren van leren in school en praktijk (onderzoeksverslag). OOM & A&O metalectro.
 • Commissie Kuijpers (2015). “Verander SLC. Maak het nuttig, maak het persoonlijk!” Advies voor de ontwikkeling van Studieloopbaancoaching binnen Hogeschool Rotterdam (onderzoeksverslag).
 • Kuijpers, M., & Meijers, F. (2014). Samen werken van school en bedrijf aan de loopbaan van de leerling. Onderzoeksverslag. OOM, A&O.
 • Meijers, F. & Kuijpers, M. (2014). Integreren van leren in school en praktijk. Een studie naar ‘werkzame bestanddelen’. Onderzoeksverslag. OOM, A&O.
 • Kuijpers, M., Evers, A., Kreijns, K., Klaeijsen, A., & Kessels, J. (2014). Leren (en) innoveren. Onderzoek naar professionaliseringsruimte van docenten in PO, VO en MBO.
 • Meijers, F., Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G. red. (2014). Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen.  Antwerpen/Amsterdam: Garant.
 • Den Boer, P., & Kuijpers, M. (2014). Vijf jaar werken aan keuzeprocessen: opbrengsten en bottle necks. In Meijers, F., Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G. red. Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen.  Antwerpen/Amsterdam: Garant.
 • Kuijpers, M. (2014). Loopbaanontwikkeling voor de toekomst: ruimte en richting. In Dynamic Dialogue. Dynamiek in dialoog. Lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming van De Haagse Hogeschool (pp. 15-25). Den Haag: Opmeer.
 • Meijers, F. & Kuijpers, M. (2014). Van onderwijs naar leeromgeving. In C.M.A. van der Meule  (Red.). Onderzoeken op weg. Een essaybundel over opdrachten voor de toekomst (pp. 209-227). Den Haag: De Haagse Hogeschool.
 • Schut, K., Kuijpers, M., & Lamé, M. (2013). Scholiereneisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Utrecht: Onderwijs Innovatie Groep.
 • Kuijpers, M. (2012). Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte (oratie). Heerlen: Open Universiteit.
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2012). Leren luisteren en loopbaanleren. De effecten van een professionaliseringstraject voor mbo-docenten. Trioprint grafisch centrum.
 • Kuijpers, M. (2011). Onderzoek naar wat werkt! Onderzoek naar loopbaanontwikkeling en -begeleiding in het vmbo en effecten van professionalisering van docenten en schoolcoaches. In: Keuzes in ontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo. Praktijk  en onderzoek (p 65-134). Enschede: Stichting Platforms VMBO.

Overige publicaties vanaf 2013

 • Kuijpers, M. (2017). Vijf succesfactoren voor LOB in het mbo. Profielactueel (6) 17-22.
 • Van Dinteren, R. & Kuijpers, M. (2017). Breinkennis en Loopbaanontwikkeling: zin of onzin? Loopbaanvisie (2) 69-73.
 • Kuijpers, M. & Van Dinteren, R. (2016). Loopbaankeuzes en de invloed van het brein. Loopbaanvisie (10) 70-75.
 • Kuijpers, M., Kerkhoffs, J., Kirsten, I. 10 valkuilen én mogelijkheden bij de implementatie van LOB. In: Bij de les. Jrg. 12 (april 2016) nr. 4
 • Den Boer, P., Kronenberg, N., Kuijpers, M., Meijers, F. & Vogels, M. (2014). Loopbaanreflectie in dialoog. Schets van een training voor docenten. Nijmegen: Trioprint.
 • Kuijpers, M., Evers, A., Kreijns, K., Klaeijsen, A., & Kessels, J. (2014). Transformative leadership versus autocratic leadership in school professionalization culture and innovative behavior of teachers (paper Eapril 2014).
 • Kuijpers, M. (2014). Toeval, de toepassing en de valkuil. Loopbaanvisie (4) 20-24.
 • Kuijpers, M. (2014). Stimuleer de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. A+O-Metalektro Special Bedrijf & School, 16-17. 
 • Kuijpers, M. (2014). De droom van: Marinka Kuijpers. Durf te dromen. Jubileumuitgave VMBO 15 jaar. Stichting Platforms Vmbo, 44.
 • Kuijpers, M. (2014). Onderwijs voor de toekomst: ruimte en richting. Caleidoscoop 26(2) 6-10.
 • Kuijpers, M. (2014). Flexibilisering en praktijkgerichtheid als succesfactoren voor loopbaanleren. Schooldomein, 4(26) 40-42.
 • Kuijpers, M., Lame, M. & Schut, K. (2013). LOB: Weg ermee? Onderzoek naar ervaringen en meningen van scholieren en studenten over LOB. Bij de Les. Magazine voor leerlingbegeleiding en schooldecanaat, 9(9) 6-9.
 • Van Dinteren, R. & Kuijpers, M. (2013). Dromen mag! Bij de Les. Magazine voor schooldecanaat en leerlingbegeleiding 10(9) 12-13.
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2013). Loopbaanleren in het vmbo en mbo. MESOfocus 89, 99-110.
 • Kuijpers, M. (2013). Waar gaan en staan we voor in het onderwijs?
 • Kuijpers, M. (2013). Professionaliseringsruimte en -richting voor professionals. Leerloopbanen. Opleiding en ontwikkeling (3) 17-21.
 • Kuijpers, M. (2013). Een leerloopbaan goed begeleiden is een kunst. Profiel. Vakblad voor professionals in het middelbaar beroepsonderwijs 22(3) 33.
 • Kuijpers, M. (2013). Colomn. Schooldomein 24(3) 53.

Agenda

14 - 11 - 2017
Conferentie lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Onze globaliserende wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid, complexiteit en individualisering. Mensen moeten ... Lees meer ›

30 - 11 - 2017
Conferentie Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Sardes en Actis organiseren een landelijke vmbo-mbo conferentie op donderdag 30 november 2017. Docenten, teamleiders, ... Lees meer ›

07 - 12 - 2017
Aankondiging seminars 'leergang teacher in the lead'

Aan overlegtafels is professionaliteit van de opleider in het mbo al een veel besproken onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het ... Lees meer ›

Tweet mee

@mactkuijpers - Vanavond in de Ridderzaal over loopbaanontwikkeling mogen vertellen op de avond van wetenschap en maatschappij met aio Aniek Draaisma.

Deel

Like ons op Facebook Tweet over ons Plaats op LinkedIn Deel op Google+