Home - Agenda - 2e landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Met Talent Samenwerken

Agenda

2e landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Met Talent Samenwerken

22 - 09 - 2021

Jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree-opleidingen van het mbo hebben talent. Daarmee gaan ze de arbeidsmarkt op en redden ze zich in de samenleving. Aan de scholen de opdracht dat talent aan te spreken en deze jongeren een goede voorbereiding te geven op de overstap van school naar werk. Dan helpt het dat de scholen hun betrokkenheid op de leerling ook met elkaar afstemmen. Kortom: met talent samenwerken helpt ze verder! 

In het plenaire deel van de conferentie wordt ingegaan op het belang van talentontwikkeling en samenwerking tussen allen die bij deze doelgroep zijn betrokken. In de deelsessies is er aandacht voor onder meer good practices, de rol van de gemeente, ESF-subsidies en de inzet van kwalificatiestructuur.

Een dag waar u inspiratie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten kunt halen die van belang zijn voor de overstap van deze jongeren van school naar werk en voor de samenwerking in de regio. Met onder andere: 

  • informatieve bijdragen over het belang van loopbaanontwikkeling voor deze jongeren (Marinka Kuijpers) en over samenwerking in de regio vanuit de Bedrijfstakgroep Entree MBO Raad (Martijn Kool);
  • inspiratie over talent door Rahma El Mouden en door Ivo Mijland;
  • deelsessies waarin expertise wordt gedeeld over onder meer diplomering / certificering, maatwerk, techniekimpuls, ESF-subsidie, etc.;
  • een informatiemarkt en
  • vele honderden collega's uit het land om ervaringen mee te delen.

Om 10:10 uur spreekt Prof. Marinka Kuijpers: Loopbaanontwikkeling doe je met elkaar

Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is het van belang dat zij leren (net-)werken. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding vormt de kern van hun onderwijs, en is een zaak van alle docenten en betrokkenen met elkaar. Marinka Kuijpers gaat in op de theorie én onderwijspraktijk van LOB. 
 
 

‹ Terug naar het overzicht

Nieuws

Een onverwacht valse start op de arbeidsmarkt

2-9-2021 | Baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen ... Lees meer ›

Wat beïnvloedt de keuzes die schoolverlaters maken?

2-9-2021 | In deze UCAS-publicatie (april 2021) wordt nagegaan waarom studenten in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk voor een bepaalde ... Lees meer ›

Monitorgegevens en voortgang STO in het eerste jaar

2-9-2021 | NRO volgt de regio’s Sterk Techniekonderwijs in de vorm van een monitor. Het rapport van de monitor 2020 is verschenen. In het rapport ... Lees meer ›

  


Deel