Home - Nieuws - Brochure: Van school naar werk: naar een andere benadering

Nieuws

Brochure: Van school naar werk: naar een andere benadering

7-2-2018 | Nu steeds meer jongeren erin slagen hun opleiding met succes af te ronden en het aantal voortijdig schoolverlaters sterk is gedaald, komt er steeds meer aandacht voor de volgende fase in de loopbaan van jongeren: het vinden en behouden van werk. De overgang van school naar werk was een van de onderwerpen op de zogenaamde PPJ-werkagenda, genoemd naar de veranderingen rondom Passend onderwijs, Participatiewet en Jeugdwet. Daarin werkten onder meer de ministeries van OCW en SZW, de VNG en de onderwijssectorraden samen.

Het project 'Van school naar werk' is ontstaan als een initiatief van het PPJ-overleg. Het doel van het project was om manieren te vinden om de verbinding tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, gemeenten en zorgaanbieders te versterken, om zodoende de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jon-geren in een kwetsbare positie te verbeteren. Daardoor moeten meer jongeren een passende werkplek vinden of, als dat niet haalbaar blijkt, op andere wijze kunnen participeren in de maatschappij. In deze brochure worden de belangrijkste opbrengsten van het project gepresenteerd.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel