Home - Nieuws - Onderzoek: Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen

Nieuws

Onderzoek: Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen

15-3-2018 | Loopbaanontwikkeling voor middelbare scholieren vereist aandacht door de hele opleiding heen. Dit is met name van belang om de positie van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Vmbo-scholen hebben sinds augustus 2016 de taak om leerlingen te begeleiden in hun loopbaanontwikkeling, maar ouders hebben ook een grote invloed. De intrinsieke motivatie, het welbevinden en het positieve zelfbeeld van jongeren kan worden bevorderd door goed vormgegeven ondersteuning van ouders.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd daarom onderzoek gedaan naar Ouderbetrokkenheid bij LOB. Het onderzoek heeft betrekking op het 'City Deal' project preventie jeugdwerkloosheid migrantenjongeren en het doel was de samenwerking met ouders te verstevigen en te kunnen verankeren als onderdeel van het loopbaanleren in het vmbo. In totaal namen 12 scholen deel aan dit project.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel