Home - Nieuws - Rapport De Staat van het Onderwijs 2018

Nieuws

Rapport De Staat van het Onderwijs 2018

12-4-2018 | Elk jaar wordt door de Inspectie van Onderwijs gekeken naar de staat van het onderwijs in Nederland. Deze bevindingen worden jaarlijks vastgelegd in een uitvoerig rapport. De belangijkste bevindingen van dit jaar hebben betrekking op de dalende prestaties van Nederlandse leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen leren minder dan vroeger. Daarnaast dreigt de toenemende sociaal-economische segregatie te leiden tot de versterking van ongelijke kansen en grote schoolverschillen. Gezamenlijk werken het onderwijs en de overheden aan kwaliteitsverbetering, maar dit werkt onvoldoende om deze trends te keren. Volgens het rapport wordt autonomie door scholen onvoldoende benut en ingevuld. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel