Home - Nieuws - Truck Academy: een rol voor het bedrijfsleven bij clustering in het mbo

Nieuws

Truck Academy: een rol voor het bedrijfsleven bij clustering in het mbo

19-4-2018 | Meerdere branchesorganisaties overwegen om de voor hen relevante beroepsopleidingen te concentreren op een beperkt aantal mbo-instellingen, om daarmee instroom van studenten en kwaliteit van de opleidingen te verbeteren. Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) op verzoek van de minister van OCW een themaonderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen mbo-instellingen en branches. 

Een aantal werkende principes werden door het onderzoek in kaart gebracht. De principes zijn ontleend aan evaluatie van de Truck Academy's: een initiatief van BOVAG om opleidingen bedrijsfautotechniek te concentreren. De belangrijkste inzichten hebben onder andere betrekking op de relatie tussen doelmatigheid en kwaliteit, concentratie van opleidingen en toegankelijkheid en de samenwerking op de werkvloer.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel