Home - Nieuws - Rapport: Nederland in de leerstand

Nieuws

Rapport: Nederland in de leerstand

5-6-2018 | Uit het rapport 'Nederland in Leerstand' van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht Universiteit blijkt onder andere dat de kloof tussen hoog- en laagpgeleiden groeiende is. Zo nemen hoogopgeleiden vaker zelf het initiatief tot scholing dan laagopgeleiden. Bij laagopgeleiden komt het voorstel om scholing te gaan volgen juist vaker van de werkgever. Daarnaast is het opvallend dat oudere werkenden vaker cursussen en trainingen volgen dan enkele jaren geleden.  

In het rapport komen trends en ontwikkelingen in het levenlang leren onder werkenden en niet-werkenden aan bod. Er wordt aandacht besteed aan zowel formeel leren, informeel leren van taken op het werk en het leren buiten het werk als gevolg van uiteenlopende activiteiten. Daarnaast wordt het beeld dat de verschillende groepen werkenden hebben van hun externe inzetbaarheid en de kans op baanverlies besproken. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel