Home - Nieuws - Kamerbrief: Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo-mbo

Nieuws

Kamerbrief: Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo-mbo

5-6-2018 | Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren gaat naar het vmbo. Het vmbo heeft hierdoor een belangrijke positie als basis van het beroepsonderwijs. Door middel van meer regionale samenwerkingen tussen vmbo en mbo wil de overheid het beroepsonderwijs versterken. Daarnaast wordt er ook een nieuwe leerweg in het vmbo geopperd die beter aansluit op mbo en havo. 

In de kamerbrief informeren Minister van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van het programma Sterk beroepsonderwijs. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel