Home - Nieuws - Rapport: Werken aan Employability

Nieuws

Rapport: Werken aan Employability

19-6-2018 | De Sociale Innovatie Monitor Limburg meet aan de hand van een vragenlijst het sociale innovatie-vermogen van 201 Limburgse organisaties. In het rapport 'Werken aan Employability' worden de resultaten van het laatste onderzoek gepresenteerd.

De meting van 2018 levert een aantal interessante bevindingen op. Zo bljikt dat Limburgse werkgevers nog aan concurrentiekracht kunnen winnen. Vooral op het gebied van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers (zestigplussers) kunnen veel organisaties zich nog verbeteren. De monitor laat duidelijk zien dat dit, samen met de strategische oriëntatie op sociale innovatie, het grootste obstakel is voor het verder uitbouwen van het sociale innovatiebeleid in Limburg. Opvallend is dat de score die bedrijven gemiddeld geven aan de mate waarin hun oudere medewerkers regelmatig van werkzaamheden wisselen is gedaald. 

Andere belangrijke pijlers die aan bod komen in het rapport hebben betrekking op de interne veranderingssnelheid, het zelforganiserend vermogen, talentontwikkeling en het investeren in kennisbasis.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel