Home - Nieuws - Rapport: De brug van onderwijs naar werk

Nieuws

Rapport: De brug van onderwijs naar werk

19-6-2018 | Het rapport 'De brug van onderwijs naar werk' bevat de eerste resultaten van het BRIDGE project, dat in de periode van eind 2016 tot eind 2019 wordt uitgevoerd in Rotterdam-Zuid met steun van de Europese commissie. Het project bestaat uit twintig onderwijsinterventies, die tot doel hebben de onderwijsresultaten en aansluiting met de arbeidsmarkt van kinderen uit Rotterdam-Zuid te verbeteren. Deze kinderen kiezen nog te weinig voor opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief en stromen vaak niet uit met een voltooide beroepsopleiding. Door verbeteringen door te voeren moeten jongeren in Rotterdam-Zuid aan werk komen en duurzaam worden ingepast in het arbeidsproces.

In het rapport komen drie belangrijke punten aan bod. Het eerste punt betreft de aard en uitvoering van de onderwijsinterventies. Vragen die worden gesteld zijn onder andere: wat weten we over de mate waarin de interventies worden toegepast en het bereik onder scholen en leerlingen? Wat is er uit de literatuur bekend over de effectiviteit van soortgelijke interventies elders?

Daarnaast wordt de ontwikkeling van onderwijsresultaten in de tijd besproken. De vraag of het percentage jongeren in het vmbo en mbo dat voor techniek, haven of zorg kiest toeneemt in vergelijking tot Rotterdam-Noord en de andere grote steden wordt gesteld. 

Tot slot is de ontwikkeling van de arbeidsmarktresultaten belangrijk. In hoeverre leidt het behalen van een mbo-diploma tot meer kansen op de arbeisdmarkt? Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van een maatstaf die ook rekening houdt met de duurzaamheid van de arbeidsinpassing. Verder wordt bekeken of het effect van niveau en richting in Rotterdam-Zuid even groot is als in Rotterdam-Noord en andere grote steden.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Conferentie Leven Lang Ontwikkelen

27-11-2019 | Heeft u ambities en ideeën met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel