Home - Nieuws - Kamerbrief: Samen naar sterk technisch vmbo

Nieuws

Kamerbrief: Samen naar sterk technisch vmbo

19-6-2018 | Het ministerie trekt honderd miljoen euro uit voor het versterken van het technisch onderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt die staat te springen om goed geschoold technisch personeel. De afgelopen maanden is er door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven een aanpak uitgewerkt voor de besteding van het geld. 

Voor de versterking van het technisch vmbo is transitie nodig. Daarom is de aanpak in drie fases verdeeld: de aanloopfase (2018-2019), de transitiefase (2020-2023) en tot slot de structurele fase (2024 en verder). De aanpak begint relatief smal, zodat de 'harde' techniek weer op niveau kan komen. Daarna verbreedt de aanpak zich, omdat toekomstbestendig techniekonderwijs vraagt om een meer integrale aanpak waarbij onder meer ook wordt geïnvesteerd in andere profielen. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

12 - 03 - 2019
Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019

Op 12 maart aanstaande geven CvTE, Cito en SPV informatie over het komende CSPE. Naast het examen zelf staat de organisatie van ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel