Home - Nieuws - Veranderingen voor schooljaar 2018-2019: een overzicht van Rijksoverheid

Nieuws

Veranderingen voor schooljaar 2018-2019: een overzicht van Rijksoverheid

24-8-2018 | Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen.

 • Meer ruimte voor invalkrachten
 • Afwijken onderwijstijd
 • Nieuwe nevenvestiging
 • Fuseren makkelijker voor basis- en middelbare scholen
 • Pseudoniem voor leerlinggevens in primair onderwijs
 • Schrappen grondslag voor diagnostische toetsen
 • Halvering collegegeld
 • Samenwerkingscollege
 • Alleenrecht kleine en unieke mbo-opleidingen
 • Bekwaamheidseisen instructeurs mbo
 • Meer spreiding betalen lesgeld mbo
 • Voorziening leermiddelen 16- en 17-jarigen
 • Online portfolio-tool beschikbaar voor leraren

Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel