Home - Nieuws - Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken: eerste resultaten van het OECD-onderzoek

Nieuws

Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken: eerste resultaten van het OECD-onderzoek

29-8-2018 | Om te achterhalen hoe vakoverstijgende vaardigheden in het primair en voortgezet onderwijs internationaal vergeleken kunnen worden, is OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in 2015 gestart met een meerjarig onderzoek. Het project is uitgevoerd in 15 verschillende landen, waaronder ook Nederland. 

Onderzoek in Nederland

In het onderzoeksrapport ‘Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken’ wordt er vanuit het Kohnstamm instituut verslag gedaan van het eerste projectjaar dat in Nederland is uitgevoerd. Het eerste pilotjaar heeft onder andere een praktische toolkit voor docenten opgeleverd om het creatief vermogen en kritisch denken van leerlingen te stimuleren. Daarnaast is er tijdens het project ook ervaring opgedaan met het ontwerpen van toetsen die de ontwikkeling van het creatief vermogen en kritisch denken van leerlingen in kaart brengen. Tot slot werden de opbrengsten van het eerste projectjaar onderzocht door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel