Home - Nieuws - Leren onder werkenden met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

Nieuws

Leren onder werkenden met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

29-8-2018 | Omdat de Nederlandse overheid het ontwikkelen van een 'levenslang leren beleid' als zeer belangrijk ziet voor het handhaven van onze kenniseconomie, is het NRO project Levenslang Leren en competentieontwikkeling opgezet. 

In het rapport 'Leren onder werkenden met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt' van ROA wordt een beeld geschetst van het werkgerelateerde leren door werkenden (het volgen van cursussen en het informeel leren van taken op het werk) met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt anno 2017. Drie groepen komen hierbij aan bod: 55 plussers, laagopgeleiden en werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel