Home - Nieuws - De rol van beroepsonderwijs in het terugkeren naar de arbeidsmarkt

Nieuws

De rol van beroepsonderwijs in het terugkeren naar de arbeidsmarkt

3-9-2018 | Langdurige werkloosheid is een groot probleem met serieuze consequenties voor zowel de persoon in kwestie als de maatschappij als geheel. Cedefop geeft aan dat de werkloosheid iets is verlaagd, maar dat uit een meting uit 2017 bleek dat bijna tien miljoen mensen in de Europese Unie in 2016 nog langdurig werkloos waren.

Sinds de economische crisis is er meer sprake van werkloosheid, en herstel alleen is niet genoeg om de gevolgen hiervan terug te draaien. Een gebrek aan vaardigheden en een gebrek aan het vermogen om vaardigheden te ontwikkelen maken langdurige werklozen minder aantrekkelijke kandidaten voor potentiële werkgevers. 

Data van de ESJS enquête gaf aan dat er nog veel uitdagingen liggen als het gaat om duurzame werkverbanden. Mensen die een lange tijd geen baan hadden komen eerder in minder complexe en/of intensieve banen terecht. Ook blijkt dat zij minder kansen krijgen om hun vaardigheden te ontwikkelen in vergelijking tot mensen die op de korte termijn van baan veranderen.

Het doel van het rapport van Cedefop is het onderzoeken van de huidige situatie en opties voor verbetering. Zo benoemen ze onder andere dat het aanbieden van trainingen en andere tools voor werklozen een verschil zouden kunnen maken. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Conferentie Leven Lang Ontwikkelen

27-11-2019 | Heeft u ambities en ideeën met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel