Home - Nieuws - Handreiking Werkexploratie in het vmbo

Nieuws

Handreiking Werkexploratie in het vmbo

10-9-2018 | Het kiezen voor een opleiding en beroep is een belangrijke stap in de loopbaan van een jongere. Echter, een keuze maken voor een beroep voor het leven is lastig omdat werk verandert, beroepen verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. De toekomst is onzeker. De vraag: ‘Wat wil je later worden?’ geeft tegenwoordig geen antwoorden meer waar je tijdens LOB (Loopbaanorientatie en -begeleiding) alleen op af kunt gaan. De zekerheid kan niet langer alleen gezocht worden in de kennis over beroepen, want die blijven niet zoals ze waren. De zekerheid moet komen uit je zelfbeeld in relatie tot het werk van dat moment.

Voortdurende heroriëntatie in plaats van eenmalige oriëntatie

Jongeren hebben een onduidelijk beeld van zichzelf en werk tijdens de overgang van vmbo naar mbo. Dit werkt bij veel leerlingen negatief door in het mbo: hoe vager het beroepsbeeld, des te groter de kans dat de opleiding niet aansluit bij de interesses van de leerling, en des te groter de kans op uitval en op switchen van opleiding. Om een realistisch beeld van werk te vormen, is het van belang dat leerlingen kunnen ervaren in de beroepspraktijk, daarop leren reflecteren voor de ontwikkeling van het zelfbeeld, en keuzes leren maken voor een vervolgstap(je) in hun loopbaan.

Werkexploratie, onderdeel van loopbaancompetenties

LOB is een verplicht onderdeel van het examenprogramma in het vmbo. Werkexploratie, het onderzoeken van werk(mogelijkheden), is een van de loopbaancompetenties die leerlingen moeten ontwikkelen. Deze competentie staat centraal bij het maken van een keuze voor een (beroeps)opleiding. Echter, deze staat niet los van de andere loopbaancompetenties die in het examenprogramma zijn opgenomen: kwaliteiten- en motievenreflectie, loopbaansturing en netwerken.
 
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen werd de handreiking 'Werkexploratie in het vmbo' ontwikkeld. In de handreiking worden aanwijzingen gegeven over hoe werkexploratie in de school kan worden vormgegeven en verbonden met andere loopbaancompetenties. 
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel