Home - Nieuws - Rapport: Startmeting Monitor LOB in het vo en mbo

Nieuws

Rapport: Startmeting Monitor LOB in het vo en mbo

1-10-2018 | Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) geeft jongeren meer inzicht in hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. De VO-raad en de MBO Raad besloten de samenwerking te versterken op het gebied van LOB. Het Expertisepunt LOB VO-MBO is van start gegaan op 1 juli 2017. Het streven is om de samenwerking tussen scholen uit beide sectoren en hun omgeving te bevorderen, zodat de LOB-activiteiten beter op elkaar aansluiten en leerlingen door alle betrokkenen samen beter begeleid worden bij de overstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Om zicht te krijgen op de stand van zaken en de ontwikkelingen ten aanzien van de implementatie, verankering en borging van LOB in vo- en mbo-scholen, heeft de stuurgroep van het Expertisepunt LOB VO-MBO, na een uitgebreide selectieprocedure en op advies van een begeleidingscommissie, AO Consult gekozen om de Monitor LOB uit te voeren.

Door te werken met twee meetmomenten, namelijk een startmeting in de periode januari - mei 2018 en een eindmeting in het najaar van 2019, geeft het onderzoek niet alleen inzicht in de stand van zaken van LOB op het moment van meten, maar ook in de ontwikkelingen die vo-scholen en mbo-instellingen hebben doorgemaakt in de periode januari - mei 2018 (startmeting) tot het najaar van 2019 (eindmeting). Ook biedt het onderzoek inzicht in aandachtspunten voor de doorontwikkeling van LOB voor zowel het Expertisepunt als voor de scholen in het vo en mbo. Dit rapport presenteert de resultaten van de startmeting, die in de periode januari tot mei 2018 is uitgevoerd.
 

 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Conferentie Leven Lang Ontwikkelen

27-11-2019 | Heeft u ambities en ideeën met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel