Home - Nieuws - Uitval en switch in het hbo

Nieuws

Uitval en switch in het hbo

15-10-2018 | De uitval en switch in het eerste jaar van het hoger beroepsonderwijs is hoog. Van de studenten die in studiejaar 2016-2017 aan een voltijds bachelor begonnen volgt slechts 64 procent het jaar erna nog dezelfde opleiding. Met andere woorden: ruim 35 procent van de studenten valt uit of switcht na het eerste jaar. Voor de twee grootste groepen instromers geldt dat uitval en switch er verschillend uitzien: havisten switchen vaak van studie en/of instelling, mbo-studenten vallen juist vaker uit. 

Onderzoek heeft laten zien dat een switch van opleiding of instelling na het eerste jaar op het hbo vaak betekent dat de betreffende student het diploma niet haalt. De onderwijsraad (2008) concludeerde dan ook dat uitval en switch gezien kunnen worden als een verspilling van geld en energie van zowel studenten als instellingen, en daarmee een maatschappelijk probleem vormen.

Het is belangrijk om te weten hoe uitval en switch veroorzaakt worden om oplossingsrichtingen voor dit probleem te vinden. Daarom wordt de focus in het artikel gelegd op de invloed van sociaaleconomische kenmerken op uitval en switch in het eerste jaar.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel