Home - Nieuws - Conceptverslag Leven Lang Leren

Nieuws

Conceptverslag Leven Lang Leren

15-10-2018 | Op 9 oktober 2018 hebben de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg gevoerd met mevrouw van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over:

  • de brief van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid inzake Leven Lang Ontwikkelen (LLO);
  • de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren
  • de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake reactie op verzoek commissie op de brief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) m.b.t. de voortgang van het experiment flexstuderen.
     
  • Download het conceptverslag van het algemeen overleg (pdf)

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel