Home - Nieuws - Brede vorming in het beroepsonderwijs

Nieuws

Brede vorming in het beroepsonderwijs

29-10-2018 | Grote ontwikkelingen in de samenleving brengen zowel kansen als risico's met zich mee. Na een korte beschrijving hoe deze grote ontwikkelingen negatief én positief worden benaderd, wordt in deze publicatie per hoofdstuk beschreven hoe bepaalde ontwikkelingen leiden tot maatschappelijke fenomenen: de ervaringen van prestatiedruk in een maatschappij vol hoge verwachtingen, van keuzestress in een zee van mogelijkheden en van digitale overprikkeling. Ook wordt geschetst hoe docenten in de klas met deze ontwikkelingen te maken krijgen en wat dit van hen vraagt. De roep om brede vorming wordt daardoor sterker. Wat kan brede vorming bieden en hoe kan het onderwijs daar vorm aan geven?

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Landelijke werkdag leven lang ontwikkelen

Heeft u ambities en ideeën over Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ministeries van OCW, SZW en EZK, de ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel