Home - Nieuws - Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) over een Leven Lang Ontwikkelen

Nieuws

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) over een Leven Lang Ontwikkelen

12-11-2018 | Volgens Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, moeten leren en ontwikkelen vanzelfsprekende onderdelen van werk en leven worden. In de plannen van het kabinet om een doorbraak op het gebied van een Leven lang ontwikkelen te realiseren staat 'vooruitkijken in plaats van repareren' centraal. 

''Als we willen dat mensen in hun eigen sector kunnen blijven werken of de overstap naar een andere sector kunnen maken, moeten mensen breed inzetbaar zijn. Momenteel hebben we te maken met een hoogconjunctuur. De grote tekorten zijn vooral zichtbaar in het onderwijs, de zorg, de techniek en in de veiligheidsbranche. Tegelijkertijd is er ook werk aan het verdwijnen door de gevolgen van automatisering, digitalisering, technologisering, verduurzaming en energietransitie. Werknemers en werkgevers moeten nu dus meer dan ooit anticiperen op veranderingen en de competenties en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om breed inzetbaar te blijven.''

Het volledige interview is te lezen op de website van SER.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel