Home - Nieuws - Loopbaan en burgerschapsonderwijs in het MBO

Nieuws

Loopbaan en burgerschapsonderwijs in het MBO

3-12-2018 | De onderzoeksvraag van dit onderzoek, uitgevoerd door KBA Nijmegen en ResearchNed, luidt als volgt: wat is de stand van zaken van LOB en burgerschapsonderwijs in het MBO en wat is de kwaliteit hiervan? Zeven onderzoeksthema’s worden in het onderzoek onderscheiden: visie en beleid, inhoud, vormgeving, professionalisering, beoordeling, kwaliteitsborging, en toekomstige ontwikkelingen.

Het rapport beschrijft de stand van zaken van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo. De informatie voor het onderzoek is verzameld door bij dertig mbo-instellingen te spreken met een beleidsmedewerker, telefonische gesprekken te voeren met dertien stakeholders en door 2110 studenten, 208 docenten burgerschap en 222 docenten LOB online vragenlijsten te laten invullen. Ook zijn drie op burgerschap gerichte casestudies uitgevoerd en een verdiepende studie voor de LOB-praktijk op basis van recent uitgevoerd ander onderzoek.
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Landelijke werkdag leven lang ontwikkelen

Heeft u ambities en ideeën over Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ministeries van OCW, SZW en EZK, de ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel