Home - Nieuws - Loopbaan en burgerschapsonderwijs in het MBO

Nieuws

Loopbaan en burgerschapsonderwijs in het MBO

3-12-2018 | De onderzoeksvraag van dit onderzoek, uitgevoerd door KBA Nijmegen en ResearchNed, luidt als volgt: wat is de stand van zaken van LOB en burgerschapsonderwijs in het MBO en wat is de kwaliteit hiervan? Zeven onderzoeksthema’s worden in het onderzoek onderscheiden: visie en beleid, inhoud, vormgeving, professionalisering, beoordeling, kwaliteitsborging, en toekomstige ontwikkelingen.

Het rapport beschrijft de stand van zaken van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo. De informatie voor het onderzoek is verzameld door bij dertig mbo-instellingen te spreken met een beleidsmedewerker, telefonische gesprekken te voeren met dertien stakeholders en door 2110 studenten, 208 docenten burgerschap en 222 docenten LOB online vragenlijsten te laten invullen. Ook zijn drie op burgerschap gerichte casestudies uitgevoerd en een verdiepende studie voor de LOB-praktijk op basis van recent uitgevoerd ander onderzoek.
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

20 - 03 - 2019
Skills the Finals

Op 20, 21 en 22 maart vindt in de RAI Amsterdam Skills the Finals plaats en het Expertisepunt LOB is er om in gesprek te gaan met ... Lees meer ›

09 - 04 - 2019
LOB-gesprekstafel Amsterdam voor school/teamleiders en directeuren/managers

Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel