Home - Nieuws - Kwaliteit en kwantiteit van docenten

Nieuws

Kwaliteit en kwantiteit van docenten

3-12-2018 | In dit rapport worden een aantal actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten in het beroepsonderwijs in kaart gebracht door Stichting CINOP en ECBO. Zowel vanuit het perspectief van docenten, instructeurs en praktijkopleiders, als vanuit het perspectief van beginnende docenten, masteropgeleide en gepromoveerde docenten. Er worden factoren die aan een goede voorbereiding van beroepsperspectief bijdragen geschetst en vraagstukken die om verdere stimulans, ontwikkeling en onderzoek vragen als het gaat om onder andere:

  • het opleiden en begeleiden van docenten en praktijkopleiders;
  • het benutten van zijinstromers in het opleiden naar vakmanschap;
  • duidelijke positionering van werkzaamheden en doorgroeimogelijkheden en de rol van bekwaamheidseisen daarbij;
  • het benutten van docentonderzoek in het mbo;
  • uitstroom en begeleiding van startende docenten. 

Download het rapport (pdf)

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Landelijke werkdag leven lang ontwikkelen

Heeft u ambities en ideeën over Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ministeries van OCW, SZW en EZK, de ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel