Home - Nieuws - Flexibilisering vraagt onderwijskundig leiderschap

Nieuws

Flexibilisering vraagt onderwijskundig leiderschap

7-1-2019 | In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) maakt het bekwaam houden en verder ontwikkelen van professionals onderdeel uit van de maatschappelijke opdracht van hogescholen om studenten voor te bereiden op een succesvolle start als beroepsbeoefenaar. Het deeltijdonderwijs blijkt onvoldoende aan te sluiten op de behoeften van werkenden. Leren op een moment die bij het individu past, waarbij leerinhouden direct aansluiten op het werk wordt steeds belangrijker. Hogescholen zijn volop bezig om deze flexibiliteit vorm te geven. Deze ontwikkeling wordt actief gestimuleerd en ondersteund door het Ministerie van OCW. 

In dit artikel van ScienceGuide wordt de visie op de rol van de docent bij flexibilisering van het hogeschoolonderwijs besproken met Fokke Aukema (Politieacademie), Huub Dekkers (CINOP), Henk Hagoort (Windesheim) en Dick Sweitser (Saxion).

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Landelijke werkdag leven lang ontwikkelen

Heeft u ambities en ideeën over Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ministeries van OCW, SZW en EZK, de ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel