Home - Nieuws - Onderwijsraad adviseert over vernieuwing van het curriculum

Nieuws

Onderwijsraad adviseert over vernieuwing van het curriculum

7-1-2019 | Hoe kan curriculumvernieuwing bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Dat is de vraag die centraal staat in de adviesbrief van de Onderwijsraad. In de brief worden enkele aanbevelingen gegeven voor het proces van landelijke curriculumontwikkeling; voor nu en in de toekomst.

Maak een helder onderscheid tussen de verschillende processen van curriculumvernieuwing

De eerste aanbeveling heeft betrekking op de term curriculum: deze wordt gebruikt om verschillende elementen op verschillende niveaus van het onderwijssysteem te benoemen. Het is van belang om helderheid te scheppen met betrekking tot de terminologie en de verschillende processen die met curriculumvernieuwing samengaan. 

Permanente commissie nodig voor monitoring curriculumontwikkeling en advisering herijking

Curriculumontwikkeling hoort een continu en dynamisch proces te zijn, waarbij sprake is van een wisselwerking met het proces van herijking van kerndoelen en eindtermen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst is een samenhangend curriculum nodig, dat aansluiting blijft houden bij maatschappelijke ontwikkelingen. 

In de brief van de Onderwijsraad worden specifiekere adviezen gegeven met betrekking tot het curriculum. De Onderwijsraad heeft zich in dit advies gebogen over de verschillende processen die samengaan met curriculumvernieuwing.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2020
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel