Home - Nieuws - Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

Nieuws

Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

7-1-2019 | Eens in de vijf jaar bekijkt de Onderwijsraad hoe het onderwijs ervoor staat. Het rapport 'Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel' beschrijft de organisatie van het onderwijsstelsel in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen van 2018. 

De Onderwijsraad komt tot de conclusie dat de manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben aanpassing behoeft. Zo worden er drie problemen besproken die in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen naar voren komen. 

Ten eerste komen jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen in het onderwijs. Daarnaast wordt de plaatsing in het voortgezet onderwijs steeds bepalender voor het eindniveau van jongeren en heeft permanente educatie geen formele plek in het onderwijsstelsel. In dit artikel worden vijf vertrekpunten benoemd die richting geven aan de gedachtevorming en discussie over aanpassingen aan het stelsel. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

20 - 03 - 2019
Skills the Finals

Op 20, 21 en 22 maart vindt in de RAI Amsterdam Skills the Finals plaats en het Expertisepunt LOB is er om in gesprek te gaan met ... Lees meer ›

09 - 04 - 2019
LOB-gesprekstafel Amsterdam voor school/teamleiders en directeuren/managers

Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel