Home - Nieuws - Proefschrift Ouderbetrokkenheid bij LOB in het HAVO in Nederland

Nieuws

Proefschrift Ouderbetrokkenheid bij LOB in het HAVO in Nederland

8-1-2019 | Deze studie onderzoekt de betrokkenheid van de ouders van HAVO-scholieren bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De studie is gebaseerd op een secundaire analyse van bestaande gegevens van een onderzoeksproject waarbij Annemarie Oomen betrokken was. Dit eerste onderzoek evalueerde de impact van een loopbaaninterventie, 'Ouders aan Zet', waarin zes decanen vier opeenvolgende sessies gaven op hun school voor de ouder(s) vergezeld door hun kind in het derde of vijfde/laatste jaar.

De bevindingen suggereren dat een door de school geïnitieerde loopbaaninterventie waarbij ouders betrokken zijn in de vorm van familie leren en gemeenschapsinteractie, de capaciteit van ouders om betrokken te zijn bij en te ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling van hun kind kan opbouwen en verbeteren: hun kennis en vaardigheden, hun ouderlijk self-efficacy en hun definitie van de ouderlijke rol. De studie vindt ook dat kenmerken van het huidige schoolsysteem een grote belemmering vormen voor het ondersteunen en betrekken van ouders in LOB door een interventie die verder gaat dan de traditionele informatieavond(en).

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

20 - 03 - 2019
Skills the Finals

Op 20, 21 en 22 maart vindt in de RAI Amsterdam Skills the Finals plaats en het Expertisepunt LOB is er om in gesprek te gaan met ... Lees meer ›

09 - 04 - 2019
LOB-gesprekstafel Amsterdam voor school/teamleiders en directeuren/managers

Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel