Home - Nieuws - Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Nieuws

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

21-1-2019 | Adolescenten vinden het maken van beroepskeuzes moeilijk. Eerder onderzoek wijst uit dat ouders een belangrijke rol spelen bij het maken van deze keuzes.

In dit proefschrift wordt een onderzoek naar de betrokkenheid van ouders van middelbare scholieren bij loopbaanonderwijs- en begeleiding beschreven. De resultaten wijzen uit dat een door school geïnitieerde loopbaanbemiddeling waarbij ouders worden betrokken de mogelijkheid van ouders vergroot om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind.
 
Echter lijken lager opgeleide ouders zich minder bewust te zijn van de consequenties van vroege keuzes in de loopbaan van het kind en daarnaast andere behoeften te hebben dan hoger opgeleide ouders. Ook blijven zij onzeker over hoe ze gebruik moeten maken van gekregen informatie, begeleiding en ondersteunende tools.
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel