Home - Nieuws - De waarde van wetenschap

Nieuws

De waarde van wetenschap

4-2-2019 | Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geeft aan dat het huidige kabinet fors zal gaan investeren in wetenschap en toegepast onderzoek. In de vorm van een wetenschapsbrief worden de visie, ambities en het beleid voor de komende vier jaar op het gebied van wetenschap weergegeven. In onderstaande publicatie komen drie belangrijke ambities aan bod die uiting geven aan de waarde van wetenschap in alle facetten:

1. Nederlandse wetenschap heeft mondiale impact; meedoen in de wereldtop vereist samenwerking een sterk stelsel.
2. Wetenschap is verbonden met de samenleving; iedereen moet de vruchten kunnen plukken van het werk van Nederlandse wetenschappers.
3. Nederland is een kweekvijver en haven voor talent; het opleiden en vasthouden van divers toptalent biedt een sterk fundament.
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel