Home - Nieuws - Kwetsbaarheid over de levensloop

Nieuws

Kwetsbaarheid over de levensloop

28-02-2019 | Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) stelt dat het voor het beleid van cruciaal belang is om meer inzicht te krijgen in de factoren die de kwetsbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt bepalen. De KWI stelt vast dat er weliswaar al veel bekend is op dit punt, maar dat er vooral op twee punten leemtes zijn in de beschikbare kennis. In de eerste plaats heeft het bestaande onderzoek meestal betrekking op kwetsbaarheid op een bepaald moment: er wordt dan niet gekeken of mensen over een langere periode of zelfs tijdens de gehele levensloop kwetsbaar blijven. En ten tweede geeft dit onderzoek onvoldoende inzicht in de mate waarin een ongunstige arbeidsmarktpositie wordt bepaald door persoonlijke factoren, contextfactoren en toeval. Daarom heeft het KWI een verkenning laten doen naar de mogelijkheden voor en de meerwaarde van een onderzoek naar een levensloopperspectief op kwetsbaarheid.

De focus van het onderzoek ligt op de fase van de levensloop waarin de arbeidsmarkt een belangrijk element is. Het richt zich daarom op personen in de leeftijd van 15 jaar en ouder (tot overlijden).

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2020
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel