Home - Nieuws - Wegwijzer voor mbo-bestuurders bij het aanbieden van LLO-onderwijs

Nieuws

Wegwijzer voor mbo-bestuurders bij het aanbieden van LLO-onderwijs

8-4-2019 | Over het onderwerp 'Leven Lang Leren' zijn de afgelopen decennia talloze rapporten verschenen, conferenties gehouden en plannen gemaakt. Helaas gebeurde er niet veel mee. Anno 2019 lijkt hier verandering in te komen en is de term verbreed naar 'Leven Lang Ontwikkelen (LLO)'. 

In het regeerakkoord is de 'individuele leerrekening' aangekondig en het 'Bestuursakkoord mbo 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef' (2018) formuleert het voornemen dat het mbo zijn infrastructuur gebruikt om meer volwassenen te scholen. 

Mbo-opgeleiden nemen veel minder deel aan na-, bij- en omscholing dan hbo- en wo-opgeleiden. Om deze achterstand in te halen, ziet ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een rol weggelegd voor het publiek bekostigde mbo, zodat meer mbo-opgeleiden ‘aan LLO gaan doen’.

Dat LLO nodig is blijkt ook uit onderstaande publicatie. Een baan voor het leven komt steeds minder vaak voor en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan razendsnel. Bijblijven door te leren en periodiek te scholen is dus noodzakelijk voor de zittende én aankomende beroepsbevolking. 

Van mbo-scholen wordt nu actie verwacht. Deze publicatie is een wegwijzer voor mbo-bestuurders om daarbij te helpen. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel