Home - Nieuws - Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs

Nieuws

Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs

24-4-2019 | Op vrijdag 29 maart 2019 sprak Elly de Bruijn (lector Beroepsonderwijs) haar rede uit aan de Open Universiteit te Heerlen, ter gelegenheid van de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening. De leeropdracht van de bijzondere leerstoel is ingericht vanwege de Hogeschool Utrecht.

In haar oratie ging De Bruijn vanuit een epistemologisch perspectief nader in op beroepsonderwijs. Om welk weten en kennen gaat het en waartoe? Hoe kan beroepsonderwijs ondersteunen bij de vorming en verdere ontwikkeling van een beroepsmatige biografie? Hoe kunnen anderen een significante rol spelen in die ondersteuning? In haar betoog verwerkte De Bruijn inzichten vanuit onderzoek van haar onderzoeksgroep en formuleerde tevens vraagstukken voor nieuw onderzoek. Ze lichtte toe hoe de combinatie van haar leerstoel bij de Open Universiteit (OU) en haar lectoraat bij Hogeschool Utrecht (HU) onderzoek naar deze vraagstukken kan versterken.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2020
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel