Home - Nieuws - Beroepsonderwijs en bedrijfsleven bouwen aan leven lang ontwikkelen

Nieuws

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven bouwen aan leven lang ontwikkelen

29-4-2019 | Wat staat de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven te doen om leven lang ontwikkelen tot een succes te maken? Om die vraag te beantwoorden ging het bestuur van SBB op 17 april in Zoetermeer in gesprek met circa 75 vertegenwoordigers van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. 

De uitkomst van de middag is input voor de commissie Leven lang ontwikkelen onder leiding van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Deze tijdelijke commissie met vertegenwoordigers van beroepsonderwijs en bedrijfsleven onderzoekt de komende maanden hoe SBB leven lang ontwikkelen vanuit haar wettelijke taken verder kan vormgegeven en kan bijdragen aan een cultuur van leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland die werkt, of (weer) wil werken. Daarnaast brengt zij in kaart wat er op landelijk en regionaal niveau al gebeurt voor jongeren, werkenden en werkzoekenden.

Bron: https://www.s-bb.nl/

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Landelijke werkdag leven lang ontwikkelen

Heeft u ambities en ideeën over Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ministeries van OCW, SZW en EZK, de ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel