Home - Nieuws - Belemmeringen leven lang ontwikkelen

Nieuws

Belemmeringen leven lang ontwikkelen

6-5-2019 | Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de laatste maanden van 2018 onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen voor burgers om een Leven Lang te Ontwikkelen. 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van deskresearch, expertinterviews en focusgroepen. Tien expertinterviews en deskresearch dienden om de problematiek in kaart te brengen en de keuze te bepalen voor doelgroepen voor een te maken verdiepingsslag. Met behulp van negen focusgroepen is vervolgens die verdiepingsslag gemaakt. Het gaat om de volgende doelgroepen: werkenden, flexkrachten en (alleenstaande) moeders.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Landelijke werkdag leven lang ontwikkelen

Heeft u ambities en ideeën over Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ministeries van OCW, SZW en EZK, de ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel