Home - Nieuws - Grenzen aan een leven lang leren

Nieuws

Grenzen aan een leven lang leren

27-5-2019 | Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft deze maand het onderzoek 'Grenzen aan een leven lang leren' gepubliceerd. Dat het onderwerp 'een leven lang leren' nu meer aandacht lijkt te krijgen dan voorheen, heeft ermee te maken dat de discussie over competenties van werkenden door toenemende globalisering, robotisering en andere technologische ontwikkelingen actueler is dan ooit. Tegelijkertijd komt uit het onderzoek naar voren dat er op dit terrein maar weinig vooruitgang wordt geboekt. De deelname aan opleidingen, cursussen en trainingen neemt de laatste jaren niet of nauwelijks toe - ondanks de vele inspanningen om een leven lang leren te bevorderen. Dit wordt ook bevestigd door het onderzoek. Maar wat zijn de onderliggende redenen waarom mensen niet aan scholing deelnemen?

Uit het onderzoek blijkt dat veel werkenden geen duidelijk beeld hebben van de veranderingen op de middellange termijn in hun werk, en wat die voor hun eigen competenties betekenen. Zij voelen geen urgentie om te blijven leren. Vaak besluiten zij pas om zich verder te scholen wanneer zij concreet uitzicht hebben op ander werk, of wanneer zij de overstap naar een andere baan al hebben gemaakt.

Voor het zich een leven lang ontwikkelen dient er tijd en geld beschikbaar te zijn, evenals maatwerk in scholingsvoorzieningen. Daarnaast spelen vrijwel steeds ook persoonlijke omstandigheden van mensen een rol, en dat is niet zelden een bepalende rol. Deze begrenzen enerzijds de maakbaarheid van een leven lang leren in de praktijk, maar maken anderzijds ook duidelijk waar kansen liggen. Het onderzoek is gebaseerd op verschillende nationale en internationale gegevensbestanden, en op intervews met een groot aantal werkenden. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2020
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel