Home - Nieuws - Loopbaanadvisering een vak apart

Nieuws

Loopbaanadvisering een vak apart

3-6-2019 | Het proefschrift 'Loopbaanadvisering een vak apart' richt zich op de vraag in hoeverre loopbaanadvisering in Nederland zich in circa veertig jaar heeft ontwikkeld tot een professie. Daarbij wordt er naast de vraag wat de wetenschap verstaat onder een professie, gekeken naar een viertal belangrijke kenmerken van loopbaanadvisering, namelijk: 1) ethiek; 2) specifieke competenties van de loopbaanadviseur; 3) kwaliteit van arbeidsmarktbegeleiding en 4) effecten van de begeleiding van de cliënt. 

 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2020
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel