Home - Nieuws - Loopbaanadvisering een vak apart

Nieuws

Loopbaanadvisering een vak apart

3-6-2019 | Het proefschrift 'Loopbaanadvisering een vak apart' richt zich op de vraag in hoeverre loopbaanadvisering in Nederland zich in circa veertig jaar heeft ontwikkeld tot een professie. Daarbij wordt er naast de vraag wat de wetenschap verstaat onder een professie, gekeken naar een viertal belangrijke kenmerken van loopbaanadvisering, namelijk: 1) ethiek; 2) specifieke competenties van de loopbaanadviseur; 3) kwaliteit van arbeidsmarktbegeleiding en 4) effecten van de begeleiding van de cliënt. 

 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

19 - 06 - 2019
Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

Op woensdag 19 juni 2019 wordt het jaarlijkse mbo-congres georganiseerd. Dit keer vindt het congres plaats in 't Spant in ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel