Home - Nieuws - Loopbaanadvisering een vak apart

Nieuws

Loopbaanadvisering een vak apart

3-6-2019 | Het proefschrift 'Loopbaanadvisering een vak apart' richt zich op de vraag in hoeverre loopbaanadvisering in Nederland zich in circa veertig jaar heeft ontwikkeld tot een professie. Daarbij wordt er naast de vraag wat de wetenschap verstaat onder een professie, gekeken naar een viertal belangrijke kenmerken van loopbaanadvisering, namelijk: 1) ethiek; 2) specifieke competenties van de loopbaanadviseur; 3) kwaliteit van arbeidsmarktbegeleiding en 4) effecten van de begeleiding van de cliënt. 

 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

08 - 11 - 2019
Internationale Onderwijstransitie Conferentie

Op 8 november 2019 zal de vierde internationale onderwijstransitie conferentie plaatsvinden in het Philips stadion in Eindhoven. ... Lees meer ›

27 - 11 - 2019
Landelijke werkdag leven lang ontwikkelen

Heeft u ambities en ideeën over Leven Lang Ontwikkelen? En wilt u inspiratie opdoen? De ministeries van OCW, SZW en EZK, de ... Lees meer ›

31 - 12 - 2019
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel