Home - Nieuws - Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

Nieuws

Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

13-04-2020 | Niet alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn aangesloten bij een opleidingsschool. Dit betekent dat een deel van de leraren-in-opleiding stage loopt op scholen die geen deel uitmaken van een partnerschap.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de vijf sectorraden hebben de ambitie uitgesproken dat op de langere termijn 100% van de leraren-in-opleiding profiteert van een samen-opleiden traject, waarin de school samenwerkt met de lerarenopleiding, om zo te komen tot betere afstemming en meer kwaliteit in de opleiding. 

Vier opleidingsscholen werkten mee aan dit onderzoek. Deze partnerschappen bieden elk op hun eigen wijze samen-opleiden trajecten en begeleiding van startende leraren en hebben allen ervaring met uitbreiding van hun samenwerking.

 

‹ Terug naar het overzicht

  


Deel