Home - Nieuws - Ongekend talent: talenten benutten op de arbeidsmarkt

Nieuws

Ongekend talent: talenten benutten op de arbeidsmarkt

18-04-2020 | In Nederland wordt veel talent al goed benut: de werkloosheid is laag en de beroepsbevolking is gemiddeld genomen goed geschoold. Maar de arbeidsmarkt is volop in verandering. 

Trends als digitalisering, globalisering en vergrijzing doen een steeds groter beroep op de wendbaarheid van mensen. Het belang van een goed opgeleide en wendbare beroepsbevolking wordt daarmee steeds groter. Daarnaast blijven bepaalde groepen nu al achter. Dit maakt de vraag hoe de talenten van de beroepsbevolking (blijvend) benut worden urgent. Verdere stappen zijn noodzakelijk om nu en in de toekomst talent goed te blijven benutten. Dit rapport presenteert beleidsvarianten om het benutten van talenten te bevorderen.

‹ Terug naar het overzicht

  


Deel