Home - Nieuws - Vooruitzien voor jonge generaties

Nieuws

Vooruitzien voor jonge generaties

18-6-2020 | De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad verzocht te adviseren over “de contouren van maatregelen die na de coronacrisis zouden kunnen worden ingezet om eventuele leerachterstanden zo effectief mogelijk weg te werken”. Als onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement geeft de raad graag gehoor aan dit verzoek. De raad kiest voor een bredere en meer strategische blik. Hij richt zich in dit advies op de volgende vraag: 'Hoe om te gaan met gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs?'

‹ Terug naar het overzicht

  


Deel