Home - Nieuws - Rapport Monitor LOB 2020 (samenvatting 2e meting)

Nieuws

Rapport Monitor LOB 2020 (samenvatting 2e meting)

18-6-2020 | Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in de scholen en om na te gaan of scholen behoefte hebben aan ondersteuning, laat het Expertisepunt LOB de Monitor LOB uitvoeren door onderzoeksbureau AO Consult. De monitor kent drie meetmomenten: 2018, 2020 en 2021/2022. Dit rapport vat de uitkomsten samen van de tussenmeting in 2020. 

‹ Terug naar het overzicht

  


Deel