Home - Nieuws - Onderzoeksrapport Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen

Nieuws

Onderzoeksrapport Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen

22-07-2020 | In onze moderne samenleving wordt een beroep op mensen gedaan om zich te ontwikkelen, ook als zij van school af zijn. Door de continue veranderingen in het arbeidsproces moeten werkenden (leren) anticiperen op en zich aanpassen aan deze veranderingen om werk te krijgen en te behouden. Mensen worden geacht zich een leven lang te ontwikkelen.

Om een visie en instrumenten te ontwikkelen in het kader van een leven lang ontwikkelen is onderzoek relevant. In deze studie willen Marinka Kuijpers en Aniek Draaisma een beeld krijgen van de perspectieven op een leven lang ontwikkelen in organisaties met als doel om de dialoog op gang te brengen over de uitgangspunten van een leven lang ontwikkelen ter versterking van beleid en praktijk.

De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe wordt leven lang ontwikkelenin organisaties vormgegeven in visie, borging en uitvoering, en hoe kan dit worden versterkt?

De sponsoren van de bijzondere leerstoel ‘Leeromgeving en -loopbanen’ hebben het onderzoek financieel mogelijk gemaakt.

‹ Terug naar het overzicht

  


Deel