Home - Nieuws - Rapport: (On)gelijke toegang tot stage en werk van hboâers met een migratieachtergrond

Nieuws

Rapport: (On)gelijke toegang tot stage en werk van hboâers met een migratieachtergrond

21-10-2020 | In Nederland studeren jaarlijks zo’n 74.000 studenten af bij een instelling voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ondanks het feit dat het percentage hbo-gediplomeerden met een migratieachtergrond al jaren toeneemt, vertaalt dit zich nog niet in een gelijke arbeidsmarktpositie. 

De ministeries hebben aan het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en Klooster Onderzoek en Advies gevraagd op zoek te gaan naar het antwoord op de volgende onderzoeksvraag:

Welke factoren tijdens en kort na de studietijd in het hoger beroepsonderwijs zijn van invloed op het verschil in kans op werk na afronding van de studie tussen jongeren met een migratieachtergrond en autochtone jongeren?

‹ Terug naar het overzicht

  


Deel