Home - Nieuws - Ondernemende minds: whitepaper

Nieuws

Ondernemende minds: whitepaper

22-10-2020 | Het programma O2LAB van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt zich bezig met de vraag: hoe zorgen we voor een meer ondernemende beroepsbevolking in Nederland? Ontwikkelingen op de (internationale) arbeidsmarkt vragen om een ondernemende beroepsbevolking. Daarin doen we het in Nederland niet slecht, maar is er ook nog veel te winnen. Dat begint in het onderwijs, want jong geleerd is oud gedaan.

Een belangrijk aandachtspunt is dan ook de jongerendoelgroep, die verschillende schoolfases doorloopt en daarna start op de arbeidsmarkt. Om tot een succesvolle aanpak te komen die jongeren stimuleert om zelf te gaan ondernemen of zich te ontwikkelen tot ondernemende professionals, is het van belang om inzicht te krijgen in de vraag: hoe beleven jongeren ondernemerschap nu en wat spreekt hen aan? Omdat jongeren hierin onderling sterk van elkaar verschillen, liet O2LAB het Ondernemende Minds-model ontwikkelen. Dit model maakt inzichtelijk welke beelden en drijfveren op het vlak van ondernemerschap leven bij jongeren, en hoe zij hier onderling in verschillen.

‹ Terug naar het overzicht

  


Deel