Home - Nieuws - De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2020-2030

Nieuws

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2020-2030

14-01-2021 | Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een prognose van de onderwijsarbeidsmarkt voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bij deze prognose is gebruik gemaakt van de meest recent beschikbare gegevens, waaronder de referentieraming 2020 van OCW, formatiegegevens met betrekking tot het onderwijspersoneel tot en met 1 oktober 2019 (zijnde één jaar extra formatiegegevens ten opzichte van de cijfers in de voorgaande arbeidsmarktrapportage onderwijs) en de Macro Economische Verkenningen van september 2020. Daarmee zijn de verwachte effecten van de coronacrisis voor 2020 en 2021 meegenomen via de conjunctuurontwikkeling. Van andere effecten van de coronacrisis op arbeidsmarktstromen zijn nog geen gegevens bekend en daarom worden daar in dit rapport geen uitspraken over gedaan.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel