Home - Nieuws - Omwille van goed onderwijs

Nieuws

Omwille van goed onderwijs

18-02-2021 | In opdracht van het ministerie van OCW heeft de Galan Groep een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken. Over dit onderwerp is de afgelopen jaren een groot aantal rapporten verschenen. Deze verkenning is bedoeld om, voortbouwend op deze rapporten, concrete scenario’s te ontwikkelen voor de doorontwikkeling van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs. De verkenning richt zich zowel op de kennisinfrastructuur voor de onderwijspraktijk als op de kennisinfrastructuur voor het onderwijsbeleid. 

Versterking van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs moet bijdragen aan meer evidence informed werken, om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarom is in deze verkenning expliciet aandacht besteed aan de vraag wat er nodig is om het vermogen en de toerusting van onderwijsinstellingen en docenten(teams) te versterken om kennis toe te passen en evidence informed te werken aan kwaliteitsverbetering. 
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel