Home - Nieuws - Strategisch personeelsbeleid in het VO

Nieuws

Strategisch personeelsbeleid in het VO

25-03-2021 | De ambitie toekomstbestendig onderwijs te organiseren is leidend voor het geactualiseerde Sectorakkoord VO 2018-2020. Het akkoord bevat een afspraak over versterking van het strategisch personeelsbeleid gericht op het koppelen van onderwijsontwikkeling en personeelsontwikkeling. Eind 2018 is een nulmeting uitgevoerd om vast te stellen hoe de sector scoort op relevante indicatoren van strategisch personeelsbeleid (Leisink & Penning de Vries, 2019). Toen is ook besloten in 2020 een herhaalde meting uit te voeren om na te gaan hoe het strategisch personeelsbeleid in de sector zich op deze indicatoren ontwikkeld heeft.

Het voorjaar van 2020 was echter niet een geschikt moment om het geplande vervolgonderzoek uit te voeren; scholen moesten al hun energie en aandacht besteden aan de uitdaging hoe ze goed onderwijs konden (blijven) verzorgen ondanks alle beperkingen die de Corona-pandemie met zich meebracht. Besloten werd het onderzoek uit te stellen tot het najaar van 2020. In de periode eind september-begin november 2020 is het onderzoek uitgevoerd, hoewel in deze periode de Corona-pandemie voor de tweede keer oplaaide.  

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel