Home - Nieuws - Evaluatie van arbeidsmarktprognoses naar beroep

Nieuws

Evaluatie van arbeidsmarktprognoses naar beroep

25-03-2021 | Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) stelt elke twee jaar de prognoses op voor de Nederlandse arbeidsmarkt voor een periode van zes jaar vooruit. De prognoses als onderdeel van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) bieden inzicht in de verwachte aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, en de bijhorende discrepanties tussen vraag en aanbod voor beroepen en opleidingen. Deze informatie is van groot belang voor huidige en toekomstige studenten, werkgevers en werknemers, en de overheid bij het maken van keuzes op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktprognoses worden door ROA aangeboden aan de hand van kengetallen voor beroepen en opleidingen die de perspectieven voor schoolverlaters enerzijds (Indicator Toekomstige Arbeidsmarktperspectieven), en voor werkgevers en onderwijsaanbieders anderzijds (Indicator Toekomstige Knelpunten in de Personeelsvoorziening naar Beroep)
weergeven. Om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen worden periodiek evaluatiestudies uitgevoerd.
 
In dit rapport wordt een evaluatie van de arbeidsmarktprognoses voor beroepen gegeven. Dit betekent dat er wordt gekeken in hoeverre de Indicator Toekomstige Knelpunten in de Personeelsvoorziening naar Beroep (ITKB) in de jaren volgend op de prognoses een goed beeld heeft laten zien van de feitelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in prognoseperiode. De ITKB is een construct dat aangeeft wat de kans is dat de gewenste personeelssamenstelling naar opleiding binnen beroepen gerealiseerd kan worden, rekening houdend met het verwachte aanbod per opleiding (Bakens et al., 2020). Omdat het een construct is, kunnen feitelijke realisaties van de ITKB niet worden geobserveerd. Om die reden bestaat deze evaluatiestudie uit een vergelijking van de voorspelde ITKB in een prognosejaar met de ontwikkeling van een aantal indicatoren die indicatief zijn voor de veranderen vraag-aanbod verhouding in beroepen voor de prognose periode, zoals de ontwikkeling in vacatures en het loon. 
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

  


Deel